Výbory

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Vedení atletického oddílu (kroužku, odboru)
Složení výboru se za některá období nedochovalo.

Srpen ? 1904 atletický kroužek

Funkcionáři: Pešánek Jaroslav (předseda), Neumann Josef (místopředseda), Vachek Emil / Vacek (jednatel), Ceřenský Jaroslav(starosta), Dahm Alois (pokladník), Lepiarský Josef, Kolísko Arnošt, Neuwirth Vincent, Majer Rudolf, Doubrava Jaroslav (zapisovatel), Žabokrtský Adolf (správce nářadí).

SK Hradec Králové

Baner SK HK.jpg

Atletický oddíl SK Hradec Králové vstupuje 8. 2. 1920 do ČsAAU (Čsl. atletická amatérská unie).

Rok 1921(?)

Rok 1931

Št.kpt. Semtner (předseda), Ducháň (jednatel), Lehký Václav (náčelník a trenér), Šlápota (matrikář)

Rok 1933

Funkcionáři: ?, Fišer František (jednatel), ?

Sokol Hradec Králové

Logo Sokol 1948.jpg


13. 2. 1946 vstupují atleti SK Hradec Králové do Sokola Hradec Králové.


Rok 1948 a 1949

Bezdíček Antonín – předseda a jednatel

Ve výroční zprávě za rok 1952 je uváděn název oddílu Sokol Škoda Hradec Králové.

Rok 1952

Bezdíček Antonín - vedoucí oddílu

Moravec Miloslav - vedoucí závodníků

Spartak ZVÚ Hradec Králové

V roce 1953 a v některých dalších uváděn jako Spartak Hradec Králové

Logo Spartak 1969.jpg

Rok 1956

Bezdíček Antonín SŠD, Doksanský Václav vedoucí odd. atletiky

Rok 1960

Výbor: Bezdíček Antonín (organizační pracovník), Doksanský Václav (vedoucí oddílu), Doksanská Věra (vedoucí rozhodčích), Lajbner Václav (hospodář), Matoušek Ladislav.

Trenéři: Bezdíček Antonín, Lajbner Václav; Doksanský Václav, Vašata Zdeněk; Stupka Miroslav, Snítilová Dana, Zavázal Karel.


Rok 1963

Výbor: Bezdíček Antonín (organizační pracovník), Doksanský Václav (hospodář), Kazda Miroslav (předseda), Kopecký Karel (rozhodčí), Nohejl Jaroslav (propagace), Shejbal Vladimír (místopředseda), Skořepa Josef (kapitán mužů), MUDr. Slavík Václav (zdravotník), Snítilová Dana (kapitánka žen), Kadečková Libuše (Vacardová) (klasifikační pracovník), Vašata Zdeněk (trenérská rada)

Trenéři: I. třída Bezdíček Antonín, Lajbner Václav; II. třída Doksanský Václav, Vašata Zdeněk; III. třída Bažantová Jana, Nohejl Jaroslav, Stupka Miroslav, Snítilová Dana, Kadečková Libuše (Vacardová).


Rok 1967

Vedoucí družstva mužů Vašata Zdeněk, vedoucí družstva žen Makový František a Bažantová Jana.

Rok 1968

Vedoucí družstva mužů Doksanský Václav, vedoucí družstva žen Makový František a Bažantová Jana.

Rok 1969

Vedoucí družstva mužů Doksanský Václav.

Rok 1973

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Kán Jan (PVP), Nohejl Miroslav (trenéři), Karlíčková (vedoucí družstva žen), Wimmer Josef (statistik)

Rok 1974

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Frič Jaromír (lékař), Kán Jan (PVP), Kazda Miroslav (místopředseda), Kopecký Karel (vedoucí rozhodčích), Slavík Václav (lékař), Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér ST), Wimmer Josef (statistik)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Nohejl Miroslav (vedoucí družstva žen)

Rok 1975

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Vidrna Jaroslav (trenér ST), Kán Jan (PVP), Nohejl Miroslav (vedoucí družstva žen)

Rok 1976

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Kán Jan (PVP), Karlík František (statistik), Kazda Miroslav (místopředseda), Kopecký Karel (vedoucí rozhodčích), Rybář Vladimír (hospodář), Slavík Václav (lékař), Škop Zdeněk (nářadí), Švestka František (prop.), Vidrna Jaroslav (trenérská rada)

Rok 1977

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Frič Jaromír (lékař), Kán Jan (PVP), Karlík František (místopředseda), Kopecký Karel (vedoucí rozhodčích), Slavík Václav (lékař), Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér ST)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

TSM hospodář: Tůma Miloslav.

ST: trenéři: Lajbnerová Lívie, Schmiedová Anna, Vidrna Jaroslav.

Rok 1978

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (sekretář), Prokopová Sylva (Brunclíková) (propagace), Frič Jaromír (lékař), Kán Jan (PVP), Karlík František (místopředseda), Kopecký Karel (vedoucí rozhodčích), Slavík Václav (lékař), Šejnoha Ludvík (hospodář), Švestka František (zapisovatel), Vidrna Jaroslav (trenérská rada)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

TSM: trenéři: Lajbner Václav, Nohejl Jaroslav, Nohejl Miroslav, hospodář: Tůma Miloslav.

ST: trenéři: Lajbnerová Lívie, Schmiedová Anna, Vidrna Jaroslav.

Rok 1979

Výbor: Bezdíček Antonín (předseda), Doksanský Václav (jednatel), Kán Jan (PVP), Karlík František (místopředseda), Slavík Václav (lékař), ?

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Doplnit TSM, ST dle výroční zprávy!

Rok 1980

Výbor: ?, Bezdíček Antonín (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Rok 1981

Výbor: ?, Bezdíček Antonín (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Rok 1982

Výbor: ?, Bezdíček Antonín (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Rok 1983

Výbor: ?, Bezdíček Antonín (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Rok 1984

Výbor: ?, Bezdíček Antonín (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Bezdíček Antonín (vedoucí družstva žen)

Rok 1985

Funkcionáři oddílu: Bažant Milan, Bezdíček Antonín (předseda oddílu), Kán Jan (PVK ?), Karlík František, Kopecký Karel, Laštůvka Milan, Nevečeřalová Zdena, Nohejl Jaroslav, Prokopová Sylva, Tůma Miloslav, Vidrna Jaroslav

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér ST)?

Rok 1986

Výbor: Bažant Milan (statistik), Bednářová Lada (Žampová) (hospodář), Bezdíček Antonín, Karlík František (místopředseda, PVK), Moravec Petr (MTZ), Nevečeřalová Zdena, Nohejl Jaroslav (komise rozhodčích), Prokopová Sylva (sekretář, TMK), Vidrna Jaroslav (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Trenéři: Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér TSM od 1. 7., vedoucí trenér ST do 1. 7.), Hušková Markéta (vedoucí trenérka ST od 1.7.)

Rok 1986 a 1987

Výbor: Bednářová Lada (Žampová) (hospodář), Bezdíček Antonín (statistik), Hušková Markéta, Karlík František (místopředseda, PVK), Moravec Petr (MTZ), Nevečeřalová Zdena, Nohejl Jaroslav (komise rozhodčích), Prokopová Sylva (sekretář, TMK), Vidrna Jaroslav (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Trenéři: Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér TSM), Hušková Markéta (vedoucí trenérka ST)

TJ RH Spartak Hradec Králové

Logo RH Spartak 1988.jpg

Pod politickým i ekonomickým nátlakem (sliby fotbalistům) souhlasila valná hromada Spartaku se vstupem do gesce Ministerstva vnitra ČSR jako Rudá hvězda. Většina delegátů oddílů atletiky a sportovní gymnastiky byla proti.


Rok 1988

Výbor: Bezdíček Antonín (statistik), Brandejs Tomáš (hospodář), Hušková Markéta, Karlík František (místopředseda, PVK), Moravec Petr (MTZ), Němeček Jiří (TMK), Nohejl Jaroslav (komise rozhodčích), Prokopová Sylva, Vidrna Jaroslav (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Trenéři: Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér TSM), Hušková Markéta (vedoucí trenérka ST)

Rok 1989

Výbor: Bezdíček Antonín (statistik), Brandejs Tomáš (hospodář), Hušková Markéta, Karlík František (místopředseda, PVK), Moravec Petr (MTZ), Němeček Jiří, Nohejl Jaroslav (komise rozhodčích), Prokopová Sylva (sekretář, TMK), Vidrna Jaroslav (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Trenéři: Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér TSM), Hušková Markéta (vedoucí trenérka ST)

SK Spartak Hradec Králové

Logo SK 1990.jpg

Rok 1990

Výbor: Bezdíček Antonín (statistik), Brandejs Tomáš (hospodář), Hušková Markéta, Karlík František (místopředseda), Moravec Petr (MTZ), Němeček Jiří (TMK), Nohejl Jaroslav (komise rozhodčích), Prokopová Sylva, Vidrna Jaroslav (předseda)

Vidrna Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Trenéři: Vidrna Jaroslav (vedoucí trenér TSM), Prokopová Sylva (vedoucí trenérka ST)

T.J. Sokol Hradec Králové

Logo Sokol 1991.jpg

Rok 1991

Výbor: Jarkovský Jiří, Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan, Mareš Josef (TMK), Moravec Petr (MTZ), Prokopová Sylva (TMK), Vidrna Jaroslav (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Prokopová Sylva (vedoucí družstva žen)

Statistik oddílu: Bezdíček Antonín

Rok 1992 a 1993

Výbor: Jarkovský Jiří (hospodář), Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan, Mareš Josef (TMK), Moravec Petr (1992), Vidrna Jaroslav (předseda)

Statistik oddílu: Bezdíček Antonín

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů)

Rok 1994 až 1996

Výbor: Brzek Milan, Jarkovský Jiří (hospodář), Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan (místopředseda), Mareš Josef (TMK), Schmiedová Anna (zástupce ST), Vidrna Jaroslav (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů 1994-5), Laštůvka Milan (vedoucí družstva žen)

Rok 1997 a 1998

Výbor: Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan (místopředseda), Mareš Josef (1997 TMK), Petříček Josef (hospodář), Schmiedová Anna (zástupce ST), Vidrna Jaroslav (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí družstva žen)

Rok 1999 a 2000

Výbor: Bára Jindřich (práce s mládeží), Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan (místopředseda), Mareš Josef (vedoucí trenérské rady), Schmiedová Anna (zástupce ST), Švestka František (sekretář), Vidrna Jaroslav (hospodář), Záleský Jiří (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů)

Rok 2001 a 2002

Výbor: Brzek Milan (vedoucí trenérské rady), Jankovič Marek (místopředseda), Karlík František (komise rozhodčích), Laštůvka Milan (statistik), Mareš Josef (sekretář), Vidrna Jaroslav (hospodář) † 1. 11. 2002, Záleský Jiří (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)

11. března 2003 - 4. března 2005

Sokol hk.gif

Výbor: Jankovič Marek (místopředseda, trenérská rada) do 24. 3. 2004, Karlík František (rozhodčí), Kroupová Andrea (sekretář, hospodář) do 11. 3. 2004, Rytíř Pavel (finance, organizace), Záleský Jiří (předseda)

11. března 2004 (doplňovací volby) Brych Jiří (sekretář), Voříšková Jana (místopředsedkyně a vedení trenérské rady od 24. 3. 2003)

Nohejl Jaroslav (vedoucí ligového družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)

4. března 2005 – 8. března 2007

Výbor: Brych Jiří (sekretář), Jelínek Adam, Neuman Jiří, Rytíř Pavel (místopředseda), Záleský Jiří (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí ligového družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)

8. března 2007 – 5. března 2010

Výbor: Brych Jiří (sekretář), Brzek Milan od 6. 3. 2009, Cabal Jiří, Jelínek Adam do 6. 3. 2009, Rytíř Pavel (místopředseda), Záleský Jiří (předseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí ligového družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)

5. března 2010 – 8. března 2013

Výbor: Brych Jiří (sekretář), Brzek Milan (předseda), Cabal Jiří, Pytlík Libor, Rytíř Pavel (místopředseda)

Nohejl Jaroslav (vedoucí ligového družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)

8. března 2013 – tříleté období

Ahk-logo-400x130.jpg
Výbor oddílu 2014 na oslavě 110 let hradecké atletiky: zleva Brych Jiří, Rytíř Pavel, Brzek Milan - předseda, Cabal Jiří, Perun Vítězslav. AG Foto, 2014.

Výbor: Brych Jiří (sekretář), Brzek Milan (předseda), Cabal Jiří (místopředseda), Perun Vítězslav, Rytíř Pavel (místopředseda)

Trenéři: Perun Vítězslav (vedoucí SZM, předseda trenérské rady), Ettler Karel (vedoucí SPS), další trenéři v evidenci ČAS, zadat filtr TJ Sokol Hradec Králové!

Nohejl Jaroslav (vedoucí ligového družstva mužů), Laštůvka Milan (vedoucí ligového družstva žen)


HK, dohledáno k 14. 7. 2014 (P. Rytíř)