Karlík František

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Karlík František Ing. (1934) v Osíku u Litomyšle, žije v Hradci Králové.

Litomyšl 1962 - František v druhé dráze zleva.
Turnov 1985 - František vítězí v kategorii veteránů.
František s Jiřím Hetfleišem.

Po ukončení studií na Vyšší hospodářské škole v Chocni dostal umístěnku k celoživotnímu zaměstnavateli, který měl od podzimu 1953 sídlo v Ústí n/Orl. Zde se ihned zapojil do činnosti atletického oddílu a až do roku 1963 závodil za družstvo mužů (46 utkání). Nejlepší osobní výkony:100 m–11.6, 200m-23.8, 400 m-53.4, 800 m-2:05.5, 200 m př.-28.1,dálka-5.94 a nebál se 6x absolvovat desetiboj. V oddíle se v roce 1960 zapojil i do činnosti výboru jako organizační pracovník a také jako vedoucí družstva mužů (1961-1975). Absolvoval kurs trenérů 3. tř. a v roce 1959 i kurs rozhodčích 3. tř. a následně to dotáhl až na kvalifikaci Ústředního. I přes náročné zaměstnání a aktivitu v oddíle se mu v roce 1972 podařilo zdárně dokončit dálkové studium VŠE v Praze.

V roce 1975 se za podnikovým ředitelstvím jeho zaměstnavatele přestěhoval do Hradce Králové a hned v roce následujícím byl zvolen do výboru atletického oddílu, kde až do roku 1985 zajišťoval statistiku mužských kategorií. V letech 1986-1990 zastával funkci místopředsedy a v letech 1991-2004 funkci vedoucího rozhodčích. Poté bez členství ve výboru využíval na zajištění závodů program Atletická kancelář a současně zajišťoval až do roku 2008 rozhodčí a od roku 2009 až do současnosti již jen obsluhu PC s programem Atletická kancelář.

V roce 1976 byl také zvolen jako hospodář do Východočeského atletického svazu a v dalších volbách v roce 1978 do funkce předsedy, ve které setrval až do roku 2009, tedy 31 let a poté do roku 2013 zastával funkci místopředsedy.

Kromě těchto oddílových i krajských funkcí byl v roce 1999 zvolen do komise atletiky ČOS a setrval zde do roku 2007, kde ho po volbách vystřídal Vítězslav Perun.

Od roku 1994 až do současnosti se také angažuje v řízení krajských i republikových soutěží družstev mládeže i dospělých. V současnosti řídí II. ligu žen sk. C a KPD mužů.

V roce 2004 mu byl Výkonným výborem ČSTV udělen nejvyšší stupeň vyznamenání „Medaile za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu“.

V roce 2009 mu byl Českým atletickým svazem udělen titul „Čestný člen Českého atletického svazu“.

Velmi bohatá byla a je i jeho publikační činnost, když až do nedávné doby byl pravidelným dopisovatelem a zasilatelem atletických fotografií do krajského denního tisku. Byl jedním z autorů, kteří v roce 1997 u příležitosti jubilea 100 let české atletiky, vydali publikaci, později nazvanou „Východočeská atletika - 1.díl“. V mapování historie východočeské atletiky pokračoval i nadále a do současnosti bylo vydáno 9 dílů, z toho je pouze 5. díl autorstvím Jiřího Hetfleiše z Ústí n/Orl. Údaje z publikace pomohly ke zpracování přehledu umístění hradeckých družstev od roku 1956.


Oslavy 80. let hradecké atletiky, 1984. Zleva V. Doksanský, Ing. František Karlík, Ing. Kazda, V. Lajbner, Sl. Stupka.