Brych Jiří

Z 110 let atletiky v Hradci Králové
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Brych Jiří (1940) narodil se v Těšovicích, žije v Hradci Králové.

Po ZŠ se vyučil foto-lučebníkem. Po vyučení pracoval několik roků v n.p. Fotochema HK. Od r. 1967 vykonával funkci mistra odborné výchovy a od r. 1972 vedoucího učňovského zařízení. Vzdělání SPŠCH s maturitou.

Závodně jsem provozoval silniční a dráhovou cyklistiku, ve které jsem získal několik přebornických titulů a řadu předních umístění v rámci okresu a kraje, měl jsem 1. výkonnostní třídu.

Od r. 1982 se až doposud zúčastňuje běžeckých závodů na silnici a v terénu. Zúčastnil se několika ME na silnici. V rámci kraje rovněž dosáhl mnoho předních umístění.

V r. 2010 obdržel čestné uznání za dlouholetou činnost v KH KAS a od Výkonného výboru ČSTV medaili za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu.

V současné době je předsedou TJ Liga 100 Hradec Králové, hospodářem KH KAS a sekretářem atletického oddílu TJ Sokol Hradec Králové.